Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

ananne AG Swiss Mountain Organics
Seestrae 77
CH-8703 Erlenbach
Duitsland
office@ananne.com

Telefoon: 41 44 251 92 87

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, waarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG te beschermen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website verwijderd.

Hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op uw servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij resolutie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Zwitserland

2. Gegevensverwerking voor het tot stand brengen van contact en klantcommunicatie

2.1 Gebruikersaccount

Als u hiervoor overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid 1 lid a AVG uw toestemming hebt gegeven door te besluiten een gebruikersaccount te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een gebruikersaccount. Het verwijderen van uw gebruikersaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of door een functie te gebruiken die voor dit doel in het gebruikersaccount is voorzien. Na het verwijderen van uw gebruikersaccount worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit., waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.2 Contactpersoon

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contactpersoon te verwerken en u de contactpersoon niet kunt verzenden zonder deze te specificeren. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter b AVG.

Nadat uw klantaanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en worden ze verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG of wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

3. E-mailreclame

E-mail nieuwsbrief met inschrijving

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief en u kunt ofwel een bericht sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of gebruik maken van een link in de nieuwsbrief. Na het afmelden zullen wij uw e-mailadres van de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 lit. wettelijk is toegestaan en waarover wij u zullen informeren in deze verklaring.

4. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies).
We gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de website). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over uw voorkeuren). In het kader van een belangenafweging dient dit overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG.

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links:Microsoft Edge™/Safari™/Chrome™/Firefox™/Opera™

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de verklaring inzake gegevensbescherming.

5. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 lid a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw opzegmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Zie elke technologie voor meer informatie, inclusief de basis van hoe we met elke leverancier werken. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

5.1 Gebruik van Google-services voor webanalyse en advertentiedoeleinden

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal verzonden naar een Google-server LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, zal het worden ingekort door activering van de IP-anonimisering voordat het op de Google-servers wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is aangegeven, vindt de gegevensverwerking plaats op de basis van a voor de betreffende technologie Overeenkomst gesloten tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in deGegevensbeschermingsinformatie van Google.

Google Analytics

Ten behoeve van website-analyse worden automatisch Google Analytics-gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Google.

Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens door Google. Op deze verdere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots), verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en gebruikt een zogenaamd JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd. Het lezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.

YouTube-video-plug-in

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de YouTube-videoplug-in in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus die we gebruiken, overgedragen aan Google en vervolgens verwerkt door Google, alleen als je hebt een Play-video.

5.2 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Gebruik van Facebook-pixels

We gebruiken de Facebook-pixel in het kader van de onderstaande technologieënFacebookIerland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De Facebook-pixel verzamelt gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van gespecificeerde gebeurtenissen door ons, zoals het bezoeken van een website of nieuwsbriefregistratie) worden automatisch verzameld en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiertoe wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook-pixel wanneer u onze website bezoekt, die uw browser automatisch herkent wanneer u andere websites bezoekt met een pseudoniem CookieID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit, met name gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde advertenties.
De informatie die automatisch door Facebook-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als de gegevensoverdracht naar de VS onze verantwoordelijkheid is, is onze samenwerking gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid vanFacebook.

6. Sociale media

6.1 Sociale plug-ins van Facebook, Instagram, Pinterest

Op onze website worden door sociale netwerken sociale buttons gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij een bezoek aan onze website geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de betreffende aanbieder. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop kunt drukken.

6.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, LinkedIn

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende social media-exploitant in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de hieronder gelinkte providers. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook, wordt meestal naar een Facebook-server, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform AVG artikel 26. Meer informatie vindt u (informatie op Insights-gegevens)hier.

Instagramis een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt meestal verzonden naar een Facebook-server, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform AVG artikel 26. Meer informatie vindt u (informatie op Insights-gegevens)hier.

YouTubeis een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die Google automatisch verzamelt over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube, wordt meestal verzonden naar een server die wordt beheerd door Google LLC , 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Pinterestis een aanbieding van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest, wordt meestal verzonden naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

LinkedInis een aanbieding van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De informatie die automatisch door LinkedIn wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn, wordt meestal verzonden naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W . Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

7. Contactopties en uw rechten

7.1 uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • In overeenstemming met artikel 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daarin vermeld;
 • In overeenstemming met artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • volgens artikel 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover:
  • u betwist de juistheid van de gegevens;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert deze te verwijderen;
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • In overeenstemming met artikel 20 AVG hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke;
 • Volgens artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen het recht van bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht van bezwaar, zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking de bewering, uitoefening of verdediging van Serves vereist juridische claims.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken.

7.2 Contactopties

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze afdruk.