Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Op alle bestellingen via onze webshop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractpartner, contractsluiting, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt afgesloten met ananné AG Swiss Mountain Organics.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u op de bestelknop klikt om het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje te accepteren. Direct na het plaatsen van de bestelling ontvangt u opnieuw een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

De taal (talen) beschikbaar voor het sluiten van het contract: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. U kunt de contracttekst zien in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde bepalingen over eventuele gemaakte verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Betaling vooraf
Als u vooraf de betaalmethode kiest, geven we u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart
Voer uw creditcardgegevens in het bestelproces in. Uw kaart wordt direct belast nadat u uw bestelling heeft geplaatst.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij PayPal en identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. Meer informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS ("Apple") te kunnen betalen, moet u de "Safari"-browser gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, en de Apple Pay-functie hebt geactiveerd, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

6. Transportschade

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van u heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

7. Garanties en garanties

7.1 Recht op aansprakelijkheid voor gebreken

Het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

7.2 Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: Werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 41 44 251 9287 of office@ananne.com

8. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • bij garantietoezeggingen, indien overeengekomen, of
  • voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op wiens nakoming de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid van onze kant, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid voorzienbaar op het moment dat het contract werd gesloten. Schade beperkt, waarvan het optreden doorgaans kan worden verwacht.
Bovendien zijn schadeclaims uitgesloten.

9. Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat uhierVinden. We zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.