Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden

1. domein

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop. Onze webshop is uitsluitend gericht op consumenten.

Voor Duitsland geldt: Volgens artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek is een consument elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor Oostenrijk geldt: In de volgende voorwaarden betekent "consument" "consument" in de zin van de Wet op de consumentenbescherming (KSchG).

Het volgende is van toepassing op Zwitserland: In de volgende algemene voorwaarden betekent "consument" "consument" naar Zwitsers recht.

2. Contractpartners, contractsluiting, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt gesloten met ananné AG Swiss Mountain Organics.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een overeenkomst te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nogmaals een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk via internet.

4. leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde bepalingen over De verzendkosten vind je bij de aanbiedingen.

Wij bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. betalen

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Betaling vooraf
Als u vooraf de betaalmethode kiest, geven we u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart
In het bestelproces vult u uw creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct na het plaatsen van uw bestelling belast.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens hun eigen criteria zijn geselecteerd, extra betaalmethoden aanbieden in de klantaccount. Wij hebben echter geen invloed op het aanbod van deze modaliteiten; andere individueel aangeboden betalingsmethoden hebben betrekking op uw rechtsverhouding met PayPal. Meer informatie hierover vind je in je PayPal account.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, en laat de Apple Pay-functie activeren, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

6. Schade tijdens transport

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke gebreken dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of vervoerder te doen gelden. om de transportverzekering te kunnen doen gelden.

7. Garanties en garanties​​​​​​​

7.1 Recht op aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

Geldt voor consumenten in Zwitserland:
Zodra dit mogelijk is in de normale gang van zaken, dient u de staat van het ontvangen artikel te controleren en, indien er gebreken zijn waarvoor de verkoper een garantie moet geven, de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien de consument dit nalaat wordt het gekochte geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er sprake is van gebreken die bij de gebruikelijke controle niet waarneembaar waren. Indien dergelijke gebreken later ontstaan, dient de melding direct na ontdekking te geschieden, anders geldt de zaak ook ten aanzien van deze gebreken als goedgekeurd.

Stuur het defecte product naar ons terug met een omschrijving van het defect. U draagt de gemaakte transportkosten. Wij geven garantie door gebreken te verhelpen. Dit gebeurt naar eigen goeddunken door het defect te verhelpen (reparatie) of door een defectvrij artikel te leveren (vervangende levering). Als de aanvullende prestatie mislukt, hebt u het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet bij onbeduidende gebreken. Een recht op prijsvermindering is uitgesloten.

7.2 Garanties en service na verkoop

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: weekdagen van 09:00 tot 17:00 op 41 44 251 9287 of office@ananne.com

8. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • in het geval van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) vanwege lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het te voorziene bedrag op het moment dat het contract werd gesloten. Schade beperkt, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht.
Voor het overige zijn schadeclaims uitgesloten.

9. Gedragscode​​​​​​​

We hebben ons onderworpen aan de volgende gedragscodes:

10. Overeenkomst over het gebruik van Vertrouwde winkels kopersbescherming

U kunt bij ons geplaatste bestellingen tot een bepaalde orderwaarde kosteloos beschermen met de kopersbescherming van Vertrouwde winkels AG. Daarnaast biedt Vertrouwde winkels betaalde bescherming samen met een garantsteller. De kopersbeschermingsvoorwaarden van Vertrouwde winkels zijn van toepassing hier Vind. De kopersbescherming wordt afgesloten door op de daarvoor bestemde knop op de zogenaamde vertrouwenskaart te klikken, die na het plaatsen van een bestelling als pop-up op de bestelbedankpagina verschijnt. Als u al bent aangemeld voor kopersbescherming, wordt uw bestelling automatisch beveiligd (automatische kopersbescherming) zonder dat u op de knop hoeft te klikken. Om u (automatische) kopersbescherming te kunnen bieden, moet de Trustcard toegang hebben tot de bestelgegevens die zijn opgeslagen in de cache van uw browser. Hiervoor wordt een hashwaarde van uw e-mailadres en het ordernummer en het orderbedrag naar Vertrouwde winkels gestuurd. Als u al bent aangemeld voor kopersbescherming, wordt uw bestelling automatisch beveiligd. Als u nog niet geregistreerd bent voor kopersbescherming, kunt u zich registreren met de Trustcard zoals hierboven beschreven. Informatie over gegevensbescherming bij Vertrouwde winkels is toegevoegd aan de hierboven gelinkte voorwaarden voor kopersbescherming.

11. Geschillenbeslechting​​​​​​​

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat u hier Vind. We zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

AGB gemaakt met de Vertrouwde winkels juridische tekstschrijver